90800590
Hello。您可以登錄註冊一個帳戶
2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國)
2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國)
型 號: 2115-1294
積 分: 3
存貨狀態: 有現貨
銷售價: $318.00 $295.00

選項及配件:


* Size:

購買數量:     - 或 -   收藏
對比

・・・獨立介紹片 ・・・


只有size S

— 拼色・型格 —

後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國)
Macy's talk :
 特別設計的牛仔褲款 側邊拼接布 以漸進嘅方式向前幅連接
所以視覺上會覺得好似喇叭褲咁
但其實係直腳褲 ,
絕對唔需要擔心配襯,只係牛仔褲非常易襯
可以將型格效果大大提升
macy示範size S 有鬆


布料 : 牛仔( 已洗水) , 軟身 , 少少彈性 , 不透 , 不咭

SIZE S : WAIST :25''~31'' ,HIP :37'' ,LENGTH :37'' ,大腿 : 22''
SIZE M : WAIST :27''~33'' ,HIP :39'' ,LENGTH : 37.5'' ,大腿 : 23''
SIZE L : WAIST :29''~35'' ,HIP :41'' ,LENGTH : 37.5'' ,大腿 : 24'

2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國) 2115-1294-size S-拼色・型格 -後腰橡根 X 前腰扣鈕 , 兩側袋 X 腳位SOSO邊 , 兩旁拼色直腳牛仔褲 (韓國)

如果您對本商品有什麼問題或經驗,請在此留下您的意見和建議!

您的姓名:


您的評價: 注意: 評論內容不支持HTML代碼!

顧客評分: 差評           好評

請在下框輸入驗證碼: